ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 62 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Où y a-t-il un bon restaurant?
แถวนี้มีร้านอาหารอร่อยไหม
Nous voudrions une table pour quatre
เราต้องการโต๊ะสำหรับสี่คน
Je voudrais réserver une table pour deux
ผมต้องการจองโต๊ะสำหรับสองคน
Serveur (le)
พนักงานเสิร์ฟผู้ชาย
Serveuse (la)
พนักงานเสิร์ฟผู้หญิง
Puis-je voir le menu?
ขอผมดูรายการอาหารได้ไหม
Que recommandez-vous?
คุณมีอะไรจะแนะนำไหม
Qu’est-ce qui est compris?
รวมอะไรบ้าง
Est-ce que la salade est comprise?
มันมาพร้อมกับสลัดไหม
Quelle est la soupe du jour?
ซุปประจำวันนี้คืออะไร
Quel est le plat du jour?
วันนี้มีอะไรพิเศษบ้าง
Avez-vous fait votre choix?
คุณต้องการจะรับประทานอะไร
Le dessert du jour
ของหวานประจำวันนี้

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล บทเรียน 83. ชายทะเล: ไปว่ายน้ำกัน