ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 61 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je cherche un collier
ผมกำลังมองหาสร้อยคอ
À quelle heure le magasin ferme-t-il?
ร้านจะปิดกี่โมง
Avez-vous des articles en réclame?
มีอะไรที่ลดราคาไหม
Je vais payer cash
ผมจะจ่ายเป็นเงินสด
Pouvez-vous me le garder?
คุณจองไว้ให้ผมได้ไหม
Est-ce que vous accepter les cartes de crédit?
คุณรับบัตรเครดิตหรือไม่
Je voudrais échanger ceci
ผมต้องการเปลี่ยนสิ่งนี้
Puis-je le retourner?
ผมคืนมันได้ไหม
Ouvert
เปิด
Fermé
ปิด
Fermé pour le déjeuner
ปิดพักอาหารกลางวัน
Reçu
ใบเสร็จรับเงิน
Défectueux
บกพร่อง
Cassé
แตก
Sortie (la)
ทางออก
Entrée (la)
ทางเข้า
Vendeur (le)
คนขาย

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล บทเรียน 82. ชายทะเล: สัตว์ทะเล