ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 60 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Bijoutier (le)
พ่อค้าเพชรพลอย
Bijouterie (la)
เครื่องเพชรพลอย
Montre (la)
นาฬิกาข้อมือ
Broche (la)
เข็มกลัด
Collier (le)
สร้อยคอ
Boucles d’oreille (les)
ต่างหู
Bague (la)
แหวน
Bracelet (le)
สร้อยข้อมือ
Pourriez-vous me montrer la montre?
ผมขอดูนาฬิกาเรือนนั้นได้ไหม
Quel est le prix?
ราคาเท่าไหร่
C’est trop cher
แพงเกินไป
Avez-vous moins cher?
คุณมีอะไรที่ถูกกว่านี้ไหม
Pouvez-vous me faire un emballage cadeau, s’il vous plaît?
ช่วยห่อเป็นของขวัญได้ไหม
Combien vous dois-je?
ผมต้องจ่ายคุณเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร บทเรียน 80. ชายทะเล: อาบแดด บทเรียน 81. ชายทะเล: ของที่จะต้องเตรียมไปทะเล