ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 58 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je porte la taille grand
ผมใส่ขนาดใหญ่
Moyen
กลาง
Petit
เล็ก
Avez-vous une plus grande taille?
คุณมีขนาดใหญ่กว่านี่ไหม
Avez-vous une plus petite taille?
คุณมีขนาดเล็กกว่านี่ไหม
C’est trop serré
นี่มันแน่นเกินไป
Ça me va bien
พอดีกับผมเลย
Où puis-je trouver un maillot de bain?
ผมจะหาชุดว่ายน้ำได้ที่ไหน
Vêtements (les)
เสื้อผ้า
Blouse (la)
เสื้อครึ่งตัวของผู้หญิง
Robe (la)
เสื้อชุด
Short (le)
กางเกงขาสั้น
Je l’achète
ผมจะซื้อมัน
J’aime cette chemise
ผมชอบเสื้อตัวนี้

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส บทเรียน 79. อาหาร: ปริมาณและภาชนะบรรจุอาหาร