ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 57 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je vais faire du shopping
ผมจะไปช้อปปิ้ง
Où est le centre commercial?
บริเวณช็อปปิ้งหลักอยู่ที่ไหน
Je veux aller au centre commercial
ผมต้องการที่จะไปศูนย์การค้า
Pourriez-vous m’aider?
คุณช่วยผมได้ไหม
Je regarde simplement
ผมแค่ดูเฉยๆ
Pourriez-vous me montrer quelques chemises?
คุณให้ผมดูเสื้อเชิ้ตได้ไหม
Où est la cabine d’essayage?
ห้องลองเสื้อผ้าอยู่ทางไหน
Est-ce que je peux l’essayer?
ผมลองได้ไหม
La couleur ne me va pas
สีไม่เหมาะกับผม
L'avez-vous dans une autre couleur?
คุณมีสีอื่นไหม
J’aime
ผมชอบมัน
Je n’aime pas
ผมไม่ชอบมัน

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล บทเรียน 78. อาหาร: เครื่องปรุงรส