ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 56 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Volcan (le)
ภูเขาไฟ
Canyon (le)
หุบเขาลึก
Forêt (la)
ป่า
Chaîne de montagnes (la)
เทือกเขา
Jungle (la)
ป่า
Rivière (la)
แม่น้ำ
Péninsule (la)
คาบสมุทร
Plage (la)
ชายหาด
Marais (le)
บึง
Montagne (la)
ภูเขา
Colline (la)
เนินเขา
Lac (le)
ทะเลสาป
Désert (le)
ทะเลทราย
Chutes (les)
น้ำตก

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม บทเรียน 74. อาหาร: เนื้อสัตว์ บทเรียน 75. อาหาร: ที่เบเกอรี่ บทเรียน 76. อาหาร: เครื่องดื่มและอาหาร บทเรียน 77. อาหาร: อาหารทะเล