บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 53 รอบเมือง: บนถนน

คำศัพท์

ถนน
Rue (la)
สี่แยก
Carrefour (le)
เครื่องหมายจราจร
Panneau de signalisation (le)
หัวถนน, มุม
Coin (le)
ไฟถนน
Réverbère (le)
สัญญาณไฟจราจร
Feu de signalisation (le)
คนเดินเท้า
Piéton (le)
ถนน
Avenue (la)
ทางม้าลาย
Passage pour piétons (le)
ทางเท้า
Trottoir (le)
ห้องน้ำ
Toilettes (les)
ห้องอาบน้ำ
Toilettes (les)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม