บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 52 รอบเมือง: อยู่ที่ไหน

คำศัพท์

ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
Où est l’arrêt d’autobus?
สถานีต่อไปคืออะไร
Quel est le prochain arrêt?
นี่คือสถานีที่ฉันจะต้องลงใช่ไหม
Est-ce mon arrêt?
ขอโทษนะ ฉันต้องลงที่นี่
Excusez-moi, je descends ici
พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน
Où est le musée?
โทรศัพท์สาธารณะ
Téléphone public (le)
มีสมุดโทรศัพท์ไหม
Y a-t-il un annuaire?
คุณขายนิตยสารในภาษาอังกฤษหรือไม่
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
ภาพยนตร์เริ่มเวลากี่โมง
À quelle heure commence le film?
ฉันต้องการตั๋วสี่ใบ
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
หนังพากท์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
Est-ce que le film est en anglais?
ข้าวโพดคั่ว
Pop-corn (le)
ฉันจะหาร้านขายยาได้ที่ไหน
Où puis-je trouver une pharmacie?
ตัวเมือง
Centre-ville (le)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม