ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 52 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Où est l’arrêt d’autobus?
ป้ายรถเมล์อยู่ตรงไหน
Quel est le prochain arrêt?
สถานีต่อไปคืออะไร
Est-ce mon arrêt?
นี่คือสถานีที่ฉันจะต้องลงใช่ไหม
Excusez-moi, je descends ici
ขอโทษนะ ฉันต้องลงที่นี่
Où est le musée?
พิพิธภัณฑ์อยู่ที่ไหน
Téléphone public (le)
โทรศัพท์สาธารณะ
Y a-t-il un annuaire?
มีสมุดโทรศัพท์ไหม
Est-ce que vous vendez des magazines anglais?
คุณขายนิตยสารในภาษาอังกฤษหรือไม่
À quelle heure commence le film?
ภาพยนตร์เริ่มเวลากี่โมง
Je voudrais quatre billets, s’il vous plaît
ฉันต้องการตั๋วสี่ใบ
Est-ce que le film est en anglais?
หนังพากท์เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหม
Pop-corn (le)
ข้าวโพดคั่ว
Où puis-je trouver une pharmacie?
ฉันจะหาร้านขายยาได้ที่ไหน
Centre-ville (le)
ตัวเมือง

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง บทเรียน 66. ร้านอาหาร: การเตรียมอาหาร บทเรียน 68. ร้านอาหาร: การจ่าย บทเรียน 69. อาหาร: ร้านขายกับข้าว บทเรียน 70. อาหาร: ผลไม้ บทเรียน 71. อาหาร: ผัก บทเรียน 72. อาหาร: ผักอื่นๆ บทเรียน 73. อาหาร: ผลิตภัณฑ์นม