ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 45 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Bienvenue
ยินดีต้อนรับ
Voici mon passeport
นี่คือพาสปอร์ตของฉัน
Avez-vous quelque chose à déclarer?
คุณมีของต้องสำแดงไหม
Oui, j’ai quelque chose à déclarer
ใช่ ฉันมีบางอย่างต้องสำแดง
Non, je n’ai rien à déclarer
ไม่ ฉันไม่มีอะไรต้องสำแดง
Je suis en voyage d’affaires
ฉันมาที่นี่เพื่อทำธุรกิจ
Je suis en vacances
ฉันมาที่นี่เพื่อเที่ยวพักผ่อน
Je suis ici pour une semaine
ฉันที่อยู่ที่นี่เป็นเวลา หนึ่งอาทิตย์
Je suis descendu au Marriott
ฉันพักอยู่ที่โรงแรม มาริอ็อท
Où puis-je récupérer mes bagages?
ฉันจะไปรับกระเป๋าได้ที่ไหน
Où est la douane?
ศุลกากรไปทางไหน
Pouvez-vous m’aider avec mes bagages s’il vous plaît?
รบกวนคุณช่วยฉันยกกระเป๋าได้ไหม
Montrez-moi votre étiquette de récupération de bagages
ขอฉันดูตั๋วรับกระเป๋าของคุณได้ไหม

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร บทเรียน 64. ร้านอาหาร: การสั่งอาหาร บทเรียน 65. ร้านอาหาร: รสชาติอาหารเป็นอย่างไรบ้าง