บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 43 การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน

คำศัพท์

พื้นที่รับกระเป๋า
Zone de récupération des bagages (la)
สายพานลำเลียง
Tapis roulant (le)
รถเข็นสัมภาระ
Chariot à bagages (le)
ตั๋วรับกระเป๋า
Étiquette de récupération de bagages (la)
กระเป๋าหาย
Bagages perdus
จุดรับของหาย
Objets trouvés
พนักงานยกกระเป๋า
Porteur (le)
ลิฟต์
Ascenseur (le)
ทางเดินที่เคลื่อนที่
Tapis roulant (le)
ทางเข้า
Entrée (la)
ทางออก
Sortie (la)
จุดรับแลกเปลี่ยนเงิน
Change (le)
ป้ายรถประจำทาง
Arrêt d’autobus (le)
รถเช่า
Location de voitures (la)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม