ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 43 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Zone de récupération des bagages (la)
พื้นที่รับกระเป๋า
Tapis roulant (le)
สายพานลำเลียง
Chariot à bagages (le)
รถเข็นสัมภาระ
Étiquette de récupération de bagages (la)
ตั๋วรับกระเป๋า
Bagages perdus
กระเป๋าหาย
Objets trouvés
จุดรับของหาย
Porteur (le)
พนักงานยกกระเป๋า
Ascenseur (le)
ลิฟต์
Tapis roulant (le)
ทางเดินที่เคลื่อนที่
Entrée (la)
ทางเข้า
Sortie (la)
ทางออก
Change (le)
จุดรับแลกเปลี่ยนเงิน
Arrêt d’autobus (le)
ป้ายรถประจำทาง
Location de voitures (la)
รถเช่า

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร บทเรียน 63. ร้านอาหาร: ที่โต๊ะอาหาร