ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 42 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Départ (le)
ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Décollage (le)
กำลังจะบิน
Atterrissage (le)
กำลังลงจอด
Piste (la)
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Arrivée (la)
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Aérogare (la)
อาคารผู้โดยสาร
Section non-fumeurs (la)
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Bureau de douane (le)
สำนักงานศุลกากร
Hors taxe
ปลอดภาษี
Agent de sécurité
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Détecteur de métal
เครื่องตรวจจับโลหะ
Appareil de détection à rayons X (le)
เครื่อง X-ray
Forme d’identification (la)
แบบฟอร์มการแสดงตัว

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู บทเรียน 58. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้า บทเรียน 59. ช้อปปิ้ง: เสื้อผ้าอื่นๆ บทเรียน 60. ช้อปปิ้ง: เครื่องประดับ บทเรียน 61. ช้อปปิ้ง: ลดราคา บทเรียน 62. ร้านอาหาร: หาร้านอาหาร