บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 42 การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง

คำศัพท์

ผู้โดยสารขาออก, ออกเดินทาง
Départ (le)
กำลังจะบิน
Décollage (le)
กำลังลงจอด
Atterrissage (le)
ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
Piste (la)
ผู้โดยสารขาเข้า, การมาถึง
Arrivée (la)
อาคารผู้โดยสาร
Aérogare (la)
ส่วนที่ปลอดสูบบุหรี่
Section non-fumeurs (la)
สำนักงานศุลกากร
Bureau de douane (le)
ปลอดภาษี
Hors taxe
พนักงานรักษาความปลอดภัย
Agent de sécurité
เครื่องตรวจจับโลหะ
Détecteur de métal
เครื่อง X-ray
Appareil de détection à rayons X (le)
แบบฟอร์มการแสดงตัว
Forme d’identification (la)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม