บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 41 การเดินทาง: บนเครื่องบิน

คำศัพท์

ช่องกระเป๋า
Compartiment à bagages (le)
ถาดวางของ
Tablette (la)
ทางเดินระหว่างที่นั่ง
Couloir (le)
แถว
Rangée (la)
ที่นั่ง
Siège (le)
หมอน
Oreiller (le)
หูฟัง
Écouteurs (les)
เข็มขัดนิรภัย
Ceinture de sécurité (la)
ระดับความสูง
Altitude (la)
ทางออกฉุกเฉิน
Sortie de secours (la)
เสื้อชูชีพ
Gilet de sauvetage (le)
ปีก
Aile (la)
หาง
Queue (la)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม