บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 40 การเดินทาง: สนามบิน

คำศัพท์

สนามบิน
Aéroport (le)
เครื่องบิน
Avion (le)
เที่ยวบิน
Vol (le)
ตั๋ว
Billet (le)
นักบิน
Pilote (le)
แอร์โฮสเตส
Hôtesse de l’air (la)
เที่ยวบินหมายเลข
Numéro de vol (le)
ประตูทางก่อนขึ้นเครื่อง
Porte d’embarquement (la)
บัตรผ่านขึ้นเครื่อง
Carte d’embarquement (la)
หนังสือเดินทาง
Passeport (le)
กระเป๋าถือ
Bagage à main (le)
กระเป๋าเดินทาง
Valise (la)
กระเป๋าเดินทาง
Bagages (les)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม