ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 37 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Bouche (la)
ปาก
Dents (les)
ฟัน
Langue (la)
ลิ้น
Lèvres (les)
ริมฝีปาก
Mâchoire (la)
ขากรรไกร
Menton (le)
คาง
Cou (le)
คอ
Gorge (la)
ลำคอ

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน บทเรียน 54. รอบเมือง: ที่บาร์ บทเรียน 55. รอบเมือง: การคมนาคม บทเรียน 56. เที่ยวชมสถานที่: สถานที่ บทเรียน 57. ช็อปปิ้ง: แสดงให้ผมดู