บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 35 คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่

คำศัพท์

เก่า
Vieux
ใหม่
Nouveau
หยาบ
Rêche
เรียบ
Lisse
หนา
Épais
บาง
Fin
เย็น (อากาศ)
Froid
ร้อน (อากาศ)
Chaud
ทั้งหมด
Tout
ไม่มี
Aucun
ก่อน
Avant
หลังจาก
Après

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม