บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 34 คำตรงข้าม: มาก/น้อย

คำศัพท์

มากกว่า
Plus
น้อยกว่า
Moins
ถูกต้อง
Correct
ไม่ถูกต้อง
Incorrect
มีความสุข
Heureux
เสียใจ
Triste
สะอาด
Propre
สกปรก
Sale
มีชีวิตชีวา, มีชีวิตอยู่
Vivant
ตาย
Mort
สาย
En retard
แต่แรก
Tôt

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม