ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 33 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Lent
ช้า
Rapide
รวดเร็ว
Vide
ว่างเปล่า
Plein
เต็ม
Joli
สวย, น่ารัก
Laid
น่าเกลียด
Bruyant
เสียงดัง
Silencieux
เงียบสงบ
Fort
แข็งแรง
Faible
อ่อนแอ
Vérité
ความจริง
Mensonge
โกหก
Dur
ยาก
Mou
อ่อน

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่ บทเรียน 52. รอบเมือง: อยู่ที่ไหน บทเรียน 53. รอบเมือง: บนถนน