บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 31 คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก

คำศัพท์

ง่าย
Facile
ยาก
Difficile
เหมือนกัน
Le même
แตกต่าง
Différent
ดึง
Tirer
ดัน
Pousser
เล็กน้อย
Peu
มากมาย
Beaucoup
ยาว
Long
สั้น
Court
ไม่มีอะไร
Rien
บางสิ่งบางอย่าง
Quelque chose

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม