ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 31 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Facile
ง่าย
Difficile
ยาก
Le même
เหมือนกัน
Différent
แตกต่าง
Tirer
ดึง
Pousser
ดัน
Peu
เล็กน้อย
Beaucoup
มากมาย
Long
ยาว
Court
สั้น
Rien
ไม่มีอะไร
Quelque chose
บางสิ่งบางอย่าง

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน บทเรียน 51. รอบเมือง: สถานที่