ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 30 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Grand
ใหญ่
Petit
เล็ก
Grand
สูง
Petit
สั้น, เตี้ย
Jeune
หนุ่ม
Vieux
เก่า, แก่
Maigre
ผอม
Gros
อ้วน
En haut
ขึ้น
En bas
ลง
Question
คำถาม
Réponse
ตอบ

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม บทเรียน 49. โรงแรม: เวลาที่จะไป บทเรียน 50. โรงแรม: สำนวนฉุกเฉิน