ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 28 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Quel jour?
วันอะไร
Quel mois?
เดือนอะไร
Quand?
เมื่อไหร่
Quand avez-vous rendez-vous?
คุณมีนัดตอนกี่โมง
Réveillez-moi à huit heures
ปลุกฉันตอน 8 โมง
Pouvons-nous en parler demain?
เราคุยกันพรุ่งนี้ได้ไหม
Après
ภายหลัง
Toujours
ตลอดเวลา
Avant
ก่อนหน้านี้
Tôt
แต่แรก
Plus tard
ภายหลัง
Souvent
หลายครั้ง
Jamais
ไม่เคย
Maintenant
ขณะนี้
Une fois
ครั้งหนึ่ง
Parfois
บางครั้ง
Bientôt
ในไม่ช้า

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน บทเรียน 47. โรงแรม: สิ่งจำเป็น บทเรียน 48. โรงแรม: การจองห้องพักโรงแรม