บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 27 เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร

คำศัพท์

กี่โมงแล้ว
Quelle heure est-il?
ตอนกี่โมง
À quelle heure?
ตอนนี้บ่ายโมง
Il est une heure
ตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้า
Il est neuf heures quarante-cinq
ตอน 9 โมง
À neuf heures
ตอน 4 โมง
À quatre heures
เที่ยง
Midi
เที่ยงคืน
Minuit
ตอนเช้า
Matin (le)
ตอนบ่าย
Après-midi (le)
ตอนเย็น
Soir (le)
กลางคืน
Nuit (la)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม