ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 26 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Deux mille onze
ปีสองพันสิบเอ็ด
Deux mille douze
ปีสองพันสิบสอง
Deux mille treize
ปีสองพันสิบสาม
Deux mille quatorze
ปีสองพันสิบสี่
Deux mille quinze
ปีสองพันสิบห้า
Deux mille seize
ปีสองพันสิบหก
Deux mille dix-sept
ปีสองพันสิบเจ็ด
Deux mille dix-huit
ปีสองพันสิบแปด
Deux mille dix-neuf
ปีสองพันสิบเก้า
Quel jour sommes-nous?
วันนี้เป็นวันอะไร
La semaine dernière
อาทิตย์ที่แล้ว
Le mois dernier
เดือนที่แล้ว
La semaine prochaine
อาทิตย์หน้า
Le mois prochain
เดือนหน้า
L’an prochain
ปีหน้า
Cette nuit
คืนนี้
La nuit dernière
เมื่อคืน
Demain matin
พรุ่งนี้เช้า
Avant-hier
เมื่อวานซืน
Après-demain
วันมะรืนนี้
Week-end (le)
สุดสัปดาห์

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ บทเรียน 46. โรงแรม: การลงทะเบียน