บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 25 เวลา: เดือนของปี

คำศัพท์

เดือนของปี
Les mois de l’année
มกราคม
Janvier
กุมภาพันธ์
Février
มีนาคม
Mars
เมษายน
Avril
พฤษภาคม
Mai
มิถุนายน
Juin
กรกฎาคม
Juillet
สิงหาคม
Août
กันยายน
Septembre
ตุลาคม
Octobre
พฤศจิกายน
Novembre
ธันวาคม
Décembre

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม