ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 25 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Les mois de l’année
เดือนของปี
Janvier
มกราคม
Février
กุมภาพันธ์
Mars
มีนาคม
Avril
เมษายน
Mai
พฤษภาคม
Juin
มิถุนายน
Juillet
กรกฎาคม
Août
สิงหาคม
Septembre
กันยายน
Octobre
ตุลาคม
Novembre
พฤศจิกายน
Décembre
ธันวาคม

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน บทเรียน 42. การเดินทาง: การเดินทางไปและการมาถึง บทเรียน 43. การเดินทาง: กระเป๋าเดินทางของผมอยู่ที่ไหน บทเรียน 44. การเดินทาง: คุณกำลังจะไปที่ไหน บทเรียน 45. การเดินทาง: กำลังมาถึงปลายทางของคุณ