บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 22 คน: เด็กหญิงและเด็กชาย

คำศัพท์

เด็กผู้ชาย
Garçon (le)
เด็กผู้หญิง
Fille (la)
ผู้หญิง
Femme (la)
ผู้ชาย
Homme (le)
แฟน(ชาย)
Petit ami (le)
แฟน(หญิง)
Petite amie (la)
ลูกพี่ลูกน้อง (หญิง)
Cousine (la)
ลูกพี่ลูกน้อง (ชาย)
Cousin (le)
ป้า น้า อาหญิง
Tante (la)
ลุง อา ชาย
Oncle (le)
ภรรยา
Épouse (la)
สามี
Mari (le)

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม