ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 21 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Belle-mère (la)
แม่เลี้ยง
Beau-père (le)
พ่อเลี้ยง
Demi-sœur (la)
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้หญิง
Demi-frère (le)
น้องเลี้ยงที่เป็นผู้ชาย
Beau-père (le)
พ่อตา
Belle-mère (la)
แม่ยาย
Beau-frère (le)
พี่เขย
Belle-sœur (la)
น้องสะใภ้
Qui est-elle?
เธอคือใคร
Est-ce votre mère?
นี่เป็นแม่ของคุณหรือ
Qui est votre père?
คุณพ่อของคุณคือใคร
Êtes-vous parents?
คุณเป็นญาติเขาหรือป่าว
Quel âge avez-vous?
คุณอายุเท่าไหร่
Quel âge a votre sœur?
น้องสาวหรือพี่สาวของคุณอายุเท่าไหร่

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง บทเรียน 40. การเดินทาง: สนามบิน บทเรียน 41. การเดินทาง: บนเครื่องบิน