ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 19 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 19. สี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Quelle couleur est-ce?
นี่คือสีอะไร
C’est rouge
สีนี่คือสีแดง
Noir
สีดำ
Bleu
สีฟ้า
Marron
สีน้ำตาล
Vert
สีเขียว
Orange
สีส้ม
Violet
สีม่วง
Rouge
สีแดง
Blanc
สีขาว
Jaune
สีเหลือง
Gris
สีเทา
Doré
ทอง
Argenté
เงิน

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน บทเรียน 39. ร่างกาย: ร่างกายส่วนล่าง