ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 18 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Derrière
ข้างหลังของ
Devant
ข้างหน้าของ
À côté de
ข้างๆ
Première porte à droite
ประตูแรกทางขวา
Tournez à droite au quatrième feu tricolore
ถึงไฟแดงที่สี่แล้วเลี้ยวขวา
Me comprenez-vous?
คุณเข้าใจผมไหม
Direction Nord
ทิศเหนือ
Direction Ouest
ทิศตะวันตก
Direction Sud
ทิศใต้
Direction Est
ทิศตะวันออก
À droite
ไปทางขวา
À gauche
ไปทางซ้าย
Y a-t-il un ascenseur?
มีลิฟท์ไหม
Où est l’escalier?
บันไดอยู่ที่ไหน
Dans quelle direction?
ไปทางไหน
Deuxième porte à gauche
ประตูที่สองด้านซ้าย
Au coin, tournez à gauche
ถึงหัวถนนข้างหน้าแล้วเลี้ยวซ้าย

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว บทเรียน 37. ร่างกาย: ใบหน้า บทเรียน 38. ร่างกาย: ร่างกายส่วนบน