ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 16 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Un moment
แป๊ปหนึ่ง
Attendez ici
รอที่นี่
Suivez-moi
ตามผมมา
Elle va vous aider
เธอคนนั้นจะช่วยคุณ
Entrez
เข้ามา
Asseyez-vous
นั่งลง
Venez ici
มาที่นี่
Montrez-moi
โชว์ให้ผมดู

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย บทเรียน 29. สภาพอากาศและฤดูกาล บทเรียน 30. คำตรงข้าม: ใหญ่/เล็ก บทเรียน 31. คำตรงข้าม: ง่าย/ยาก บทเรียน 32. คำตรงข้าม: เย็น/ ร้อน บทเรียน 33. คำตรงข้าม: ช้า/เร็ว บทเรียน 34. คำตรงข้าม: มาก/น้อย บทเรียน 35. คำตรงข้าม: เก่า/ใหม่ บทเรียน 36. ร่างกาย: หัว