บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 16 คำสั่ง: มานี่

คำศัพท์

แป๊ปหนึ่ง
Un moment
รอที่นี่
Attendez ici
ตามผมมา
Suivez-moi
เธอคนนั้นจะช่วยคุณ
Elle va vous aider
เข้ามา
Entrez
นั่งลง
Asseyez-vous
มาที่นี่
Venez ici
โชว์ให้ผมดู
Montrez-moi

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม