บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 15 หมายเลข: 1000 ถึง 10,000

คำศัพท์

หนึ่งพัน
Mille
สองพัน
Deux mille
สามพัน
Trois mille
สี่พัน
Quatre mille
ห้าพัน
Cinq mille
หกพัน
Six mille
เจ็ดพัน
Sept mille
แปดพัน
Huit mille
เก้าพัน
Neuf mille
หนึ่งหมื่น
Dix mille

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม