บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 14 หมายเลข: 100 ถึง 1000

คำศัพท์

หนึ่งร้อย
Cent
สองร้อย
Deux cents
สามร้อย
Trois cents
สี่ร้อย
Quatre cents
ห้าร้อย
Cinq cents
หกร้อย
Six cents
เจ็ดร้อย
Sept cents
แปดร้อย
Huit cents
เก้าร้อย
Neuf cents
หนึ่งพัน
Mille

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม