บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 13 หมายเลข: 10 ถึง 100

คำศัพท์

สิบ
Dix
ยี่สิบ
Vingt
สามสิบ
Trente
สี่สิบ
Quarante
ห้าสิบ
Cinquante
หกสิบ
Soixante
เจ็ดสิบ
Soixante-dix
แปดสิบ
Quatre-vingts
เก้าสิบ
Quatre-vingt-dix
หนึ่งร้อย
Cent

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม