บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 11 หมายเลข: 11 ถึง 20

คำศัพท์

สิบเอ็ด
Onze
สิบสอง
Douze
สิบสาม
Treize
สิบสี่
Quatorze
สิบห้า
Quinze
สิบหก
Seize
สิบเจ็ด
Dix-sept
สิบแปด
Dix-huit
สิบเก้า
Dix-neuf
ยี่สิบ
Vingt

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม