บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 10 หมายเลข: 0 ถึง 10

คำศัพท์

ตัวเลข
Numéros
หนึ่ง
Un
สอง
Deux
สาม
Trois
สี่
Quatre
ห้า
Cinq
หก
Six
เจ็ด
Sept
แปด
Huit
เก้า
Neuf
สิบ
Dix

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม