บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 9 เริ่ม: คำสำนวน

คำศัพท์

อีกเรื่องหนึ่ง
À propos
อย่างน้อยที่สุด
Au moins
ในที่สุด
Enfin
อย่างไรก็ตาม
Cependant
ดังนั้น
Par conséquent
ไม่เป็นไร
Ne vous inquiétez pas
นั่นขึ้นอยู่กับ
Ça dépend
ฉันขอโทษ
Je suis désolé
ตอนนี้
Tout de suite
ฉันไม่รู้
Je ne sais pas
เช่นนี้
Comme ceci

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม