ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 8 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

De
ของ
Pour
สำหรับ
Du
ของ
Si
ถ้า
Depuis
ตั้งแต่
Bien que
แม้ว่า
Notre
ของเรา
Entre
ระหว่าง
Peut-être
บางที
Sur
บน
Par exemple
อย่างเช่น

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี บทเรียน 26. เวลา: วันนี้เป็นวันอะไร บทเรียน 27. เวลา: ตอนนี้เป็นเวลาอะไร บทเรียน 28. เวลา: การนัดหมาย