บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 6 เริ่ม: คำถามสั้น

คำศัพท์

เมื่อไหร่
Quand?
ที่ไหน
Où?
อันไหน
Lequel?
ใคร
Qui?
ของใคร
À qui?
ทำไม
Pourquoi?
อะไร
Quoi?
อย่างไร
Comment?
นานเท่าไหร่
Combien de temps?
เท่าไหร่
Combien?
คุณมีไหม
Avez-vous?
ถึงใคร
À qui?
กับสิ่งไหน
Avec quoi?

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม