ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 5 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Je
ฉัน
Tu
คุณ
Il
เขาผู้ชาย
Elle
เธอ
Nous
พวกเรา
Vous
พวกคุณ
Ils
พวกเขา
Mon
ของฉัน
Ton
ของคุณ
Son
ของเขา
Son
ของเธอ
Ce
นี้
Ces
เหล่านี้
Ces
เหล่านั้น

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว บทเรียน 22. คน: เด็กหญิงและเด็กชาย บทเรียน 23. คน: เพื่อน บทเรียน 24. เวลา: วันของสัปดาห์ บทเรียน 25. เวลา: เดือนของปี