บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 3 เริ่ม: พูดช้าลง

คำศัพท์

พูดช้าๆ
Parlez lentement
ฉันไม่เข้าใจ
Je ne comprends pas
คุณเข้าใจไหม
Vous comprenez?
แน่นอน
Oui, bien sûr
ได้โปรดพูดซ้ำอีกครั้ง
Répétez, s’il vous plaît
อีกครั้ง
Encore
คำต่อคำ
Mot à mot
ช้าๆ
Lentement
ฉันควรพูดว่าอย่างไร
Comment dit-on?
มันหมายความว่าอย่างไร
Qu’est-ce que ça veut dire?
คุณพูดว่าอะไร
Qu’avez-vous dit?
คุณมีคำถามหรือไม่
Avez-vous des questions?

บทเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม