ภาษาไทย ภาษาฝรั่งเศส บทเรียน 1 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาฝรั่งเศส :: บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี

loading

คำศัพท์ :: ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย

Bonjour
สวัสดี
Bonjour
สวัสดีตอนเช้า
Bonjour
สวัสดีตอนบ่าย
Bonsoir
สวัสดีตอนเย็น
Bonne nuit
ราตรีสวัสดิ์
Et vous?
แล้วคุณล่ะ
Bienvenue
ยินดีต้อนรับ
Il fait beau aujourd’hui
วันนี้อากาศดีมาก
Bonne journée
ขอให้มีความสุขมากๆ ในวันนี้
Au revoir
ลาก่อน
À la prochaine
แล้วพบกันใหม่
À demain
แล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้
Pardon
ประทานโทษ
Puis-je vous aider?
มีอะไรให้ช่วยไหมครับ

เพิ่มเติม ภาษาฝรั่งเศส

บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว บทเรียน 21. คน: ความสัมพันธ์ในครอบครัว