ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 109 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Gästebuch (das)
สมุดเยี่ยม
Einkaufswagen (der)
ตะกร้าช้อปปิ้ง
Newsgruppe (die)
กลุ่มข่าวสาร
Abonnieren
สมัครสมาชิก
Ausgehende Nachrichten
ข้อความที่ส่งออก
Verschlüsselte E-Mail
อีเมลที่เข้ารหัสลับ
Gesendet
กล่องส่ง
Gelöschte Nachrichten
ข้อความที่ถูกลบ
Posteingang
กล่องขาเข้า
Postausgang
กล่องขาออก

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว