ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 106 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Fett
ตัวหนา (ข้อความ)
Vorlage (die)
แบบ
Einstellungen (die)
การตั้งค่า
Markieren Sie das Kästchen
ขีดกากบาทในกล่อง
Dateiübertragung (die)
การถ่ายโอนไฟล์
Anmelden
เข้าสู่ระบบ
Schlüsselwort (das)
คำหลัก
Benutzername (der)
ชื่อผู้ใช้
Kennwort (das)
รหัสผ่าน
Digitale Unterschrift
ลายเซ็นดิจิตอล
Öffentliche Domäne
สาธารณะสมบัติ
Bandbreite (die)
ช่วงความถี่ของคลื่น
Banner (das)
แบนเนอร์
Symbol (das)
ไอคอน
Häufig gestellte Fragen
คำถามที่ถามบ่อย

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว