ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 105 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 105. การงาน: ศัพท์ใช้นำทาง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Zurück
กลับ
Weiter
ข้างหน้า
Speichern
บันทึก
Surfen (Web)
ท่อง (เว็บ)
Herunterladen
ดาวน์โหลด
Ausführen
ดำเนินงาน (ปฏิบัติการ)
Klicken
กด
Ziehen
ลาก
Ablegen
ปล่อย
Aktualisieren
อัพเดท
Dropdown-Menü (das)
เมนูแบบเลื่อนลง
Stopp
หยุด

เพิ่มเติม ภาษาเยอรมัน

บทเรียน 106. การงาน: บันทึกข้อมูล บทเรียน 107. คอมพิวเตอร์: ชิ้นส่วน บทเรียน 108. คอมพิวเตอร์: ศัพท์ของอีเมล์ บทเรียน 109. คอมพิวเตอร์: ภาษาเฉพาะ บทเรียน 1. เริ่ม: สวัสดี บทเรียน 2. เริ่ม: ผมพูด…นิดหน่อย บทเรียน 3. เริ่ม: พูดช้าลง บทเรียน 4. เริ่ม: กรุณาและขอขอบคุณ บทเรียน 5. เริ่ม: สรรพนาม บทเรียน 6. เริ่ม: คำถามสั้น บทเรียน 7. เริ่ม: ผมเป็น บทเรียน 8. เริ่ม: ตัวอย่างเช่น บทเรียน 9. เริ่ม: คำสำนวน บทเรียน 10. หมายเลข: 0 ถึง 10 บทเรียน 11. หมายเลข: 11 ถึง 20 บทเรียน 12. หมายเลข: 21 ถึง 30 บทเรียน 13. หมายเลข: 10 ถึง 100 บทเรียน 14. หมายเลข: 100 ถึง 1000 บทเรียน 15. หมายเลข: 1000 ถึง 10,000 บทเรียน 16. คำสั่ง: มานี่ บทเรียน 17. คำสั่ง: ตามทางเดิน บทเรียน 18. คำสั่ง: ที่ไหน บทเรียน 19. สี บทเรียน 20. คน: สมาชิกในครอบครัว