บทเรียนคำศัพท์ บัตรคำ เกมส์จับคู่คำศัพท์ เกมส์ XO เกมส์ฝึกสมาธิ เกมฝึกฟัง

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 104 การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

คำศัพท์

หน้าแรก
Homepage (die)
อัพโหลด
Hochladen
เลือก
Auswählen
โฟลเดอร์
Ordner (der)
แถบเครื่องมือ
Werkzeugleiste (die)
กลับไป
Zurück
บุ๊กมาร์ก
Lesezeichen (das)
ที่ (@)
At (@)
ทับ (/)
Schrägstrich (der)
ทวิภาค (:)
Doppelpunkt (der)

บทเรียนภาษาเยอรมันเพิ่มเติม