ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 104 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 104. การงาน: ท่องไปในอินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Homepage (die)
หน้าแรก
Hochladen
อัพโหลด
Auswählen
เลือก
Ordner (der)
โฟลเดอร์
Werkzeugleiste (die)
แถบเครื่องมือ
Zurück
กลับไป
Lesezeichen (das)
บุ๊กมาร์ก
At (@)
ที่ (@)
Schrägstrich (der)
ทับ (/)
Doppelpunkt (der)
ทวิภาค (:)