ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 103 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 103. การงาน: วิธีการใช้ อินเตอร์เน็ต

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Internet (das)
อินเทอร์เน็ต
Link (der)
ลิงค์
Hyperlink (der)
เชื่อมโยงหลายมิติ
Internetdienstanbieter (der)
ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
Netzwerk (das)
เครือข่าย
Website (die)
เว็บไซต์
Webseite (die)
หน้าเว็บ
Webadresse (URL) (die)
ที่อยู่หน้าเว็บ (URL)
Sichere Website
เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้
Browser (der)
เบราว์เซอร์
Suchmaschine (die)
เครื่องมือค้นหา
Sicherer Server (der)
เซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย