ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 102 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 102. การงาน: การหางาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Haben Sie eine Arbeitserlaubnis?
คุณมีใบอนุญาตทำงานไหม
Ich habe eine Arbeitserlaubnis
ผมมีใบอนุญาตทำงาน
Ich habe keine Arbeitserlaubnis
ผมไม่มีมีใบอนุญาตทำงาน
Wann können Sie anfangen?
คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่
Ich zahle zehn Euro pro Stunde
ผมจ่ายสิบยูโรต่อชั่วโมง
Ich zahle wöchentlich
ผมจะจ่ายเงินให้คุณต่อสัปดาห์
Monatlich
ต่อเดือน
Seien Sie um acht Uhr morgens hier
มาถึงที่นี่ 8 โมงเช้า
Die Arbeitszeit endet um vieruhrdreißig
เลิกงาน 4 โมงครึ่ง
Sie haben samstags und sonntags frei
คุณได้หยุดวันเสาร์และอาทิตย์
Sie müssen Berufskleidung tragen
คุณจะสวมเครื่องแบบ
Machen Sie es so
คุณทำเช่นนี้