ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 99 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 99. ออฟฟิซ: โต๊ะทำงาน

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Ich suche einen Hefter
ผมกำลังมองหาเครื่องเย็บกระดาษ
Heftzwecke (die)
เป๊ก
Bleistift (der)
ดินสอ
Buch (das)
หนังสือ
Papier (das)
กระดาษ
Notizheft (das)
สมุดบันทึก
Dias (die)
สไลด์
Kalender (der)
ปฏิทิน
Klebeband (das)
เทป
Ich suche eine Karte
ผมจำเป็นต้องหาแผนที่