ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน บทเรียน 98 บทเรียนคำศัพท์

ภาษาเยอรมัน :: บทเรียน 98. ออฟฟิซ: เสบียง

loading

คำศัพท์ :: ภาษาเยอรมัน ภาษาไทย

Wo ist die Schere?
กรรไกรอยู่ที่ไหน
Anspitzer (der)
กบเหลาดินสอ
Büroklammer (die)
คลิปหนีบกระดาษ
Ich brauche einen Stift
ผมต้องการปากกา
Schreibblock (der)
สมุดฉีก
Lineal (das)
ไม้บรรทัด
Briefumschlag (der)
ซองจดหมาย
Briefmarke (die)
แสตมป์
Kleber (der)
กาว
Radiergummi (der)
ยางลบ